BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | brunette porn
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

roket tube izle

2011-Dec-17 - roket tube izle

Her adam bir mucize misk diledi; hayallerindeki kad?n tuza?a d???rmek b?y?l? bir kolonya. B?yle bir gizli form?l elbette var, ancak do?ru kokular bir kad?n?n ruh koyabilirsiniz. ??phesiz Old Spice veya konyak gibi erkeksi kokular?, hile? Yanl??. Kabak pasta veya meyan k?k?, onu sular? akan olas?l??? daha y?ksektir. Meyan ve salatal?k 90'l? y?llar?n sonlar?na do?ru, Koku ve Tat Tedavi ve Ara?t?rma Vakf? Chicago Alan Hirsch, MD, ger?ekten insanlar?n butonlar? hangi kokular? ke?fetmek i?in yola ??kt?. Birka? kokular konular maruz kalan ve cinsel uyar?lma, insan v?cudunun erotik b?lgeleri ve ?evresindeki kan damarlar? takip ederek ?l??l?r. Sonu? mu? Meyan k?k? ve salatal?k uydurma, hem kad?nlar hem erkekler bir tepki tetikleyen en etkili oldu. pornoporno izlesexpornolar  Bu garip bir kombinasyon, ama Hirsch, ba?ka bir koku daha fazla kad?nlarda cinsel i?tah? art?rd?. A??klama? "Kokular girift bir cinsel uyar?lma ile ili?kili" diyor Hirsch. Meyan ve salatal?k seksi g?r?nm?yor, ama Hirsch, kokular kad?nlar?n rahat olun ve anksiyete d?zeyleri d???k olabilir theorizes. Rahat bir kad?n avanslar (ba?lamak do?ru kartlar? oynad? oldu?unu varsayarak) daha a??k olacakt?r. Nerede: salatal?k hava spreyi almak zor olabilir, ancak sabun ve ?ampuan bulmak kolay, ve salatal?k cilt ?zerinde hafif bir koku harikalar i?e yarayabilir. Meyan ?ay?, s?permarketler ve ?zel ma?azalar, meyan k?k? kokulu mumlar ta??yan yayg?n olarak kullan?labilir. ?yi 'N Bol ?eker k???k bir ?anak, Hirsch, ayr?ca hile yapabilirsiniz diyor. Muz f?nd?k ekme?i Hirsch, muz somun ekmek kokusu, meyan k?k? ve salatal?k gibi neredeyse etkili oldu?u bulundu. Muz f?nd?k ekme?i gibi evinizin kokusu yapmak i?in en iyi yolu nedir? Baz? pi?irin. ?ok kolay. Tarihi ile ?nemli bir puan, ?uval?n i?inde ne kadar erken beklenenden daha alabilir, b?y?k bir tatl? ve unlu mamulleri kokusu olacak. Nerede: bir re?ete bulun ve kendinizi ger?ek senin bi?mek i?in muz ekmek.
Post A Comment!

<- Last Page :: Next Page ->

Information

roket tube izle
Porn | Rokettubeizle